2048

0

Tham gia các con số và đến 2048!

Hướng dẫn chơi: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển các ô. Khi hai ô có cùng số chạm vào nhau, sẽ hợp nhất thành một!


Tạo bởi AppTeng Game. Nền tảng Trò chơi của Hệ sinh thái Chuyển đổi số được phát triển bởi AppTeng.